Googleストリートビューの田中

ヘッダー写真

奈良県天理市立黒塚古墳展示館のGoogleストリートビューの撮影を致しました

大阪の隣にある奈良県の天理市立黒塚古墳展示館での撮影を行いました。博物館の撮影ですが、大変貴重な展示物のため、慎重かつ丁寧な撮影を行いました。

https://goo.gl/maps/uiUyoECePkskZEts8